Ford Performance Club Norway

Vi i Street Crew Norway har nå  gått inn i samarbeid med bilklubben Ford Performance Club Norway,der vi går sammen  og jobber med et felles mål med og arrangere bil og motortreff rundt om i landet.

På biltreffene som vi  i Street Crew Norway arrangerer så vil enkelte medlemmer fra Ford Performance Club Norway være til stedet sammen med oss og stille ut sine biler,ettersom dem nå er blitt en del av oss i Street Crew Norway.

 

 

Cariology Norge

Vi i Street Crew Norway har nå  gått i sammarbeid med bilklubben Cariology norge,der vi går sammen for og jobbe mot et felles mål med og lage til  biltreff rundt om i landet.

Di biltreffene som vi  i Street Crew Norway alene vil arrangere så vil medlemmer fra Cariology norge være en del av oss,der dem kan stille ut bilene sine sammen med oss andre.

 

Vi driver bilklubbene hver for oss som vi alltid har gjort,så dette sammarbeidet består av at vi går sammen for og få opp bilmilijøet i landet samt smeller til med og prøve og lage og arrangere landet største bil og motortreff

 

På linken under finner du siden vår som vi legger ut bilder,arrangementer,info etc  fra begge klubbene.

https://cariology.webnode.com/samarbeid/?fbclid=IwAR3gZq3yAURqwgH-CEmezI65HsI-QNTSrhMDim7ANaLfIJDJPC59sRzxO9Y